Oryginalne gwarancje

Oryginalne gwarancje Roland DG Care

Jeżeli Twój sprzęt Roland DG został zakupiony u autoryzowanego sprzedawcy, przysługuje Ci oryginalna gwarancja Roland.
Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zainstalowania przez sprzedawcę danego urządzenia u klienta końcowego.

Aby dane urządzenie zostało objęte tą gwarancją, należy spełnić wymóg zarejestrowania go w ciągu 30 dni od dnia montażu.

Kolejnym wymogiem jest, że urządzenie zostanie objęte tą gwarancją, jeżeli zostało zamontowane przez sprzedawcę oraz że wszelkie czynności serwisowe i/lub naprawy (jeżeli mają miejsce) danego urządzenia są wykonywane przez tego sprzedawcę.

 UWAGA: Zastosowanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych może skutkować unieważnieniem gwarancji Roland DG.