Gwarancje

 

Ochrona gwarancyjna oryginalnej gwarancji Roland DG Care

Zdajemy sobie sprawę, że Twoja firma zależy od sprawnego działania urządzeń, które w niej pracują. Dlatego właśnie oferujemy kompleksową i dedykowaną gwarancję, kiedy pierwszy raz kupujesz swoje urządzenie. Począwszy od dnia instalacji urządzenia Roland, użytkownik jest objęty Oryginalną Gwarancją przez 12 miesięcy, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.1

SKONTAKTUJ SIĘ Z ZESPOŁEM ROLAND DG CARE, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

 

Rozszerzona gwarancja

Po wygaśnięciu pierwotnej gwarancji oferujemy kompleksowe pakiety rozszerzonej gwarancji dostosowane do Twojej firmy i budżetu. Aby dowiedzieć się więcej o rozszerzonej gwarancji, skontaktuj się z wybranym autoryzowanym przedstawicielem Roland lub zespołem wsparcia Roland DG.

SKONTAKTUJ SIĘ Z ZESPOŁEM ROLAND DG CARE, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

 

Czy masz urządzenie Roland, które nie zostało jeszcze zarejestrowane w ramach gwarancji Roland?

Jeśli masz kupione wcześniej urządzenie Roland, które nie zostało jeszcze zarejestrowane, używane urządzenie Roland lub urządzenie Roland od podmiotu innego niż autoryzowany przedstawiciel Roland, możesz kwalifikować się do otrzymania gwarancji Roland, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. 2

SKONTAKTUJ SIĘ Z ZESPOŁEM ROLAND DG CARE, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ


1 Oryginalna gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

  • Urządzenie Roland zostało zakupione u Autoryzowanego przedstawiciela firmy Roland, a urządzenie Roland, o którym mowa, zostało zarejestrowane w firmie Roland w ciągu 30 dni od montażu. Rejestracja nowego urządzenia Roland powinna zostać przeprowadzona przez Autoryzowanego przedstawiciela Roland, u którego zostało ono zakupione.
  • Montaż i serwisowanie/naprawa tego urządzenia Roland, jeśli takie czynności miały miejsce, zostały wykonane przez Autoryzowanego przedstawiciela firmy Roland.

Uwaga:

  • Mogą wystąpić lokalne różnice w warunkach 
  • Korzystanie z materiałów eksploatacyjnych innych producentów może spowodować utratę gwarancji.

2 W przypadku wszystkich maszyn, które nie były objęte oryginalną lub przedłużoną gwarancją przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, należy przeprowadzić kontrolę przed udzieleniem gwarancji. Nasi technicy przeprowadzają bezpłatną kontrolę przed udzieleniem gwarancji przed zawarciem jakiejkolwiek umowy. Jeśli urządzenie będzie potrzebowało jakichkolwiek części, zaoferujemy 25% zniżki na te części i darmową robociznę na doprowadzenie urządzenia do standardu gwarancyjnego.